Cenová ponuka

Máte záujem o bezplatné vypracovanie cenovej ponuky?

Poprosíme vás o zaslanie pôdorysných plánov so stručným popisom a výpočet tepelných strát. Ak ich však nemáte k dispozícii, zašlite nám nižšie uvedené údaje:

Pre hlavné podlahové kúrenie – ak toto vykurovanie bude jediným zrdrojom tepla:

- rozmery jednotlivých miestností (šírka, dĺžka, výška),
- typy podlahových krytín v konkrétnych miestnostiach,
- typ stavby – novostavba, rekonštrukcia,
- hrúbku izolácie (podpivničené miestnosti, nad vykurovaným priestorom ap.),
- špecifikáciu stavby – nízkoenenergetická, normálna (prípadne tepelné straty).

Pre doplnkové vykurovanie – temperovanie podlahy na príjemnú teplotu:

- veľkosť plochy, ktorú si prajete temperovať – nakreslený náčrt,
- typ podlahovej krytiny,
- typ stavby – novostavba, rekonštrukcia,
- hrúbka izolácie (podpivničené miestnosti, nad vykurovaným priestorom ap.),
- spôsob regulácie.

Cenová ponuka

Hľadáme obchodných partnerov